فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر جوادیان

عضو هیئت علمی گروه

 

دکتر یحیی جوادیان 

دکترای تخصصی فیزیوتراپی ( دانشیار دانشگاه )

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194961
تلفن داخلی 133
فکس 01132194945
پست الکترونیکی javad835@yahoo.com