فهرست

آزمایشگاه بیومکانیک

مسئول آزمایشگاه بیومکانیک

دکتر سیده رقیه موسوی خطیر

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

آزمایشگاه بیو مکانیک دانشکده توانبخشی

آزمایشگاه بیومکانیک دانشکده توانبخشی به مساحت 150 متر مربع از تاریخ 1395 افتتاح و به تدریج تکمیل گردید به طوریکه در حال حاضر این آزمایشگاه مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات مربوط به انجام تحقیقات دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

فهرست تجهیزات:

دستگاه الکترومیوگرافی

متعلقات سونوگرافی

ترالی

ترانس سونوگرافی

فورس پلیت

کیس کامپیوتر

دستگاه نوروفیدبک

دستگاه سونوگرافی

ترالی

دستگاه استیمولاتور 735

تخت

لپ تاپ

دستگاه پوسچر آنالیز

دستگاه داینامومتر

ترالی

دستگاه لیزر نیوایج

فایل4 کشو

مانیتور ال جی

بدنه پوسچر آنالیز

دستگاه بیوفیدیک

ترالی

دستگاه اولتراسون نوین

IR

دوربین پوسچر