فهرست

طرح درس دکتر تقی پور

طرح درس tarhe_darse-fizio_dar_ortopediye_1(amali).pdf

طرح درس tarhe_darse-fizio_dar_ortopediye_1.pdf

طرح درس tarhe_darse-fizio_dar_ortopediye_2(amali).pdf

طرح درس tarhe_darse-fizio_dar_ortopediye_2.pdf

طرح درس tarhe_darse-kinziyo_va_byomekanik(andame_foghani).pdf

طرح درس tarhe_darse-osole_tamrindarmani.pdf

طرح درس tarhe_darse-osole_tamrindarmani-amali.pdf

CV-Dr.taghipoor.pdf

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

۰۴ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /187 /18
دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /151 /18