فهرست

عناوین پایان نامه ارشد فیزیوتراپی

ردیف

عنوان

نام دانشجو

استادراهنما

 

1

تاثیر تیپینگ پتلا بر پارامتر های الکترومیوگرافی عضلات واستوس مدیالیس اوبلیک و واستوس لاترالیس در سندروم در پتلوفمورال

عسل حسن پور مقدم

دکتر محمد تقی پور

در دست تصویب

2

بررسی ارتباط سندروم متابولیک با استئوآرتروز زانو در سالمندان امیرکلا

سید مهدی حسین پور

دکتر خدابخش جوانشیر

در دست تصویب

3

بررسی همبستگی بین بی ام آی، ویتامین د، پاسچر گردن و شانه و قدرت عضلات کوادری سپس با سقوط در سالمندان امیرکلا

آزاده باقری

دکتر یحیی جوادیان

در دست تصویب

4

تعیین فراوانی تنشن غیر طبیعی عصبی و همراهی آن با ناتوانی عملکردی در سندروم های درد عضلانی اسکلتی اندام فوقانی

میلاد طاهری

دکتر  قدمعلی طالبی

دردست اجرا
724133425

5

مقایسه¬ی سقوط و تعیین کننده های آن در سالمندان با و بدون استئوآرتریت زانو

پردیس نوروزی

دکتر رقیه موسوی خطیر

تصویب شده جهت عقد قرارداد

6

بررسی پاسخ نورودینامیک عصب فمورال در بیماران مبتلا به سندروم در پتلوفمورال

سهیلا زمانی

دکتر مریم عباس زاده

دردست اجرا

7

مقایسه اثر تحریک الکتریکی عصب تیبیال خلفی با بازآموزی عضلات کف لگن به کمک بیوفیدبک بر کیفیت زندگی و تعداد دفعات دفع ادرار درزنان مبتلا به بیش فعالی مثانه

مریم ابراهیمی

دکتر یحیی جوادیان

تصویب شده جهت عقد قرارداد

8

مقایسه اثر دو روش انجام شاک ویورادیال به صورت point و switch بر شدت درد و پارامترهای الکتروفیزیولوژیکال عصب مدین در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ

عطیه حبیب زاده

دکتر یحیی جوادیان

724132867

دفاع شده

9

اثر تحریک الکتریکی عصبی-عضلانی بر وضعیت سطح سرمی قند در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت قندی نوع ۱

فاطمه فلاح

دکتر  قدمعلی طالبی

724133008 دردست اجرا

10

مقایسه مورفولوژی عضلات لومبار در بیماران مبتلا به ناپایداری سگمانی بالینی کمری و سایر بیماران کمردرد مزمن غیر اختصاصی با افراد بدون کمردرد

فرانک محمودی

دکتر  قدمعلی طالبی

724132750 دردست اجرا

11

مقایسه تاثیر تمرینات ثباتی با تمرینات عمومی در آب، بر روی سطح مقطع و ضخامت عضله مولتی فیدوس و ضخامت عضله ترانسورس ابدومینیس در بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مائده جراحی

دکتر خدابخش جوانشیر

724132640 دردست اجرا

12

مقایسه فعالیت الکتریکی و سطح مقطع عرضی عضلات ستون فقرات گردن در بیماران با تنگی کانال طرفی گردن و افراد کنترل بدون گردن درد

زهرا اکبرنژاد

دکتر موسوی خطیر

دردست اجرا 724132643

13

مقایسه اثرات کینزیوتیپ و موبیلیزیشن بر درد، دامنه حرکتی و ناتوانی عملکردی شانه در سندروم گیرافتادگی فضای ساب اکرومیال بیماران دیالیزی

مونا رمضانی

دکتر محمد تقی پور

724133000 دردست اجرا

14

مقایسه پارامترهای رادیولوژیک میزان جابجائی خطی و زاویه ای مهره های کمری در مبتلایان به سندروم اختلال حرکت فلکسیون و اکستنسیون کمری

رضارضایی

دکتر  قدمعلی طالبی

724132469 دردست اجرا

15

بررسی فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین کمر در خانم های باردار مبتلا به کمر درد

ماجده حق حقیقی

دکتر مریم عباس زاده امیر دهی

در دست تصویب

16

اثر منیوپولیشن لومبوبلیک بر پارامتر های الکترومیوگرافی گلوتئوس مدیوس و واستوس مدیالیس در بیماران مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال ـیک کطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی

طاهره ظفریان

دکتر جوانشیر

در دست تصویب