فهرست

دانش آموختگان

بسمه تعالی

دانش آموخته فرهیخته دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 باسلام و احترام

 پرسشنامه‌ی پیش رو جهت بررسی "وضعیت اشتغال، سطح مهارت و... دانش آموختگان رشته فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه شده است. از شما خواهشمنديم با دقت به سوالات پاسخ داده و ما را در بهبود کیفیت آموزش یاری نمایید. لطفا پس از تکمیل به ایمیل مدیر گروه به آدرس taghipourm@yahoo.com یا  مسئول آموزش دانشکده s.aghajani@mubabol.ac.ir ارسال گردد.

پرسشنامه_دانش_آموختگان.pdf