فهرست

جلسه هم اندیشی روابط عمومی دانشگاه با رئیس دانشکده توانبخشی

جلسه هم اندیشی رئیس محترم روابط عمومی دانشگاه و هیئت همراه با آقای دکتر تقی پور  در محل ریاست دانشکده توانبخشی برگزار گردید .