فهرست

کسب ۵ رتبه تک رقمی کنکور ارشد توسط دانشجویان دانشکده توانبخشی و پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر خدابخش جوانشیر «رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل»: ۵ رتبه تک رقمی کنکور ارشد توسط دانشجویان دانشکده توانبخشی و پردیس خودگردان کسب شد.

۱۹ نفر از دانشجویان دانشکده توانبخشی موفق به قبولی در این آزمون شدند.

هستی لطفی رتبه ۶ و غزاله مومنی (پردیس خودگردان) رتبه ۸ در رشته فیزیوتراپی، محسن میارکیانی رتبه ۲ و سحر منتظرمطلق رتبه ۳ در رشته گفتاردرمانی، زهرا شریفی رتبه ۹ در رشته شنوایی شناسی آزمون کنکور ارشد امسال را کسب نمودند.

نگین میزانگیر(پردیس خودگردان)، مهدیه میرزاپور، آرزو کوشافرد (پردیس خودگردان)، پیام غفوری(پردیس خودگردان)، پرهام علاجی(پردیس خودگردان)، سید محمد رضا حسینی، ضحا دایی و مریم همافر(پردیس خودگردان) در رشته فیزیوتراپی، پریسا باباجانزاده، زهره غلامی، الناز سیدی و سحر شیروانی در رشته گفتاردرمانی، فاطمه شهابی در رشته شنوایی شناسی موفق به قبولی در این آزمون شده اند.