فهرست

برنامه های فرهنگی دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، برنامه های فرهنگی روز شمار دهه فجر دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.