فهرست

شناسنامه گروه شنوایی

شناسنامه گروه

معرفی و شناسنامه گروه شنوایی شناسی 

با توجه به نیاز کشور، دانشگاه علوم پزشکی بابل اقدامات اولیه را در سال 1389 جهت راه اندازی رشته شنوایی شناسی آغاز نمود . مجموع فعالیت های مسئولین محترم دانشگاه و مسئول راه اندازی رشته در طی سالیان متوالی نهایتاً منجر به راه اندازی کارشناسی رشته شنوایی شناسی در سال 1392 و پذیرش تعداد 15 نفر دانشجو گردید. در ابتدا گروه شنوایی شناسی در دانشکده پزشکی بابل مستقر بوده که در سال 1394 با افتتاح دانشکده توانبخشی به آنجا منتقل گردید. نظر به اهمیت رشته شنوایی شناسی  در امر پیشگیری، بازتوانی و توانبخشی طیف وسیعی از افراد جامعه ، با سیاست های حمایتی دانشگاه، گسترش امکانات و فضاهای آموزشی، تجهیزات درمانی ، پژوهشی و تامین کادر هئیت علمی مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفت.. در حال حاضر مرکز کاشت حلزون شنوایی و سه کلینیک شنوایی شناسی در بیمارستان های آیت الله روحانی، کودکان امیرکلا و شهید بهشتی راه اندازی شده اند که در امر آموزش دانشجویان و خدمت رسانی به بیماران مشغول فعالیت می باشند.گروه شنوایی شناسی از  5 نفر عضو هیئت علمی تشکیل شده است که شامل 3 نفر مربی و 2 نفر استادیار می باشد. در راستای تحقق اهداف توسعه ای دانشکده و چشم انداز 5 ساله گروه شنوایی شناسی ، افزایش اعضای هیات علمی و تجهیزات کلینیکی جهت بستر سازی مناسب برای راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته شنوایی شناسی در دستور کار قرار گرفته است.