فهرست

رئیس دانشکده توانبخشی

 

دکتر محمد تقی پور

رئیس دانشکده توانبخشی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

شرایط اختصاصی رئیس دانشکده :
1ـ عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار

2ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با مدرک دکترا

3ـ دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه مورد نظر.
  

وظایف و اختیارات رئیس دانشکده:

       1ـ ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
       2ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها؛
       3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛
       4ـ ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده
       5 ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده
       6 ـ پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
       7ـ ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛
       8 ـ بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان

جزئیات تماس

تلفن مستقیم

01132194941

تلفن داخلی

102

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

taghipourm@yahoo.com