فهرست

مرکز فیزیوتراپی کلینیک امید

مسئول فنی روزهای زوج:  دکتر رقیه موسوی خطیر

مسئول فنی روزهای فرد:  دکتر مریم عباس زاده

درمانگاه فیزیوتراپی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید با 10 کابین فعال، آماده پذیرش بیماران جهت ارائه خدمات فیزیوتراپی به صورت سرپایی در شیفت صبح  می باشد. در این کلینیک خدمات فیزیوتراپی در زمینه های مختلف اختلالات ستون فقرات و ضایعات دیسک بین مهره ای، دررفتگی مفاصل، شکستگیهای استخوانی، اختلالات لیگامانی، ضایعات منیسک، آرتروز مفاصل، بیماریهای مختلف نورولوژی، بیماریهای روماتیسمی، آسیبهای ورزشی، فیزیوتراپی پس از جراحی ها و... به بیماران ارائه می گردد. خدمات فیزیوتراپی در این مرکز در سه بخش درمان­های دستی، تمرین درمانی، درمان­های الکتریکی ( شامل اولتراسوند، تنس، اینترفرنشیال، تحریکات عصب و عضله، لیزر، اشعه مادون قرمز و ...) انجام می شود.