فهرست

مرکز فیزیوتراپی بیمارستان کودکان امیرکلا

مسئول فنی: دکتر قدمعلی طالبی- دانشیار فیزیوتراپی

کارشناس مسئول: سرکار خانم توسلی

یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است که در فضایی حدود 80 مترمربع در زمینه ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری و سرپایی، صبح ها پذیرای بیماران محترم می باشد. از آنجاییکه مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا مرکز تخصصی و فوق تخصصی بیماریهای نوزادان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد، اکثر بیماران مراجعه کننده به مرکز فیزیوتراپی این بیمارستان شامل بیماران مبتلا به ضایعات سیستم های عصبی ، متابولیک ، تنفسی و صدمات اسکلتی عضلانی می باشند. این مرکز دارای 4 تخت فعال مجهز به انواع امکانات فیزیوتراپی شامل دستگاههای IR، IF, US TENS به همراه  دستگاه های FES, Faradic, Galvanic است .