فهرست

مرکز فیزیوتراپی بیمارستان شهید یحیی نژاد

مسئول فنی و رئیس بخش: دکتر خدابخش جوانشیر

دانشیار فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی

بخش آموزشی-درمانی فیزیوتراپی بیمارستان شهید یحیی نژاد دارای 150 متر  مربع فضای کلی، شامل تعداد 10 عدد تخت درمان بیماران سرپایی و دارای امکانات کامل الکتروتراپی و تمرین درمانی بوده و علاوه بر پذیرش بیماران سرپایی و درمان بیماران بستری در بخشها، رسالت آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز بر عهده دارد. .