فهرست

مرکز فیزیوتراپی بیمارستان شهید بهشتی

مسئول فنی: دکتر محمد تقی پور- دانشیار فیزیوتراپی

کارشناس مسئول: سرکار خانم دکتر سمیه حسین زاده

یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است که در فضایی حدود 200 مترمربع در زمینه ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری و سرپایی، صبح ها و عصر روزهای زوج پذیرای بیماران محترم می باشد. از آنجاییکه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی مرکز ترومای دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد، اکثر بیماران مراجعه کننده به مرکز فیزیوتراپی این بیمارستان شامل بیماران با آسیب و اختلالات موسلکواسکلتال و نروماسکولار می باشند. این مرکز دارای 10 تخت فعال مجهز به انواع امکانات فیزیوتراپی شامل دستگاههای IR، IF, APS, TENS به همراه وکیوم و ...، دستگاه های FES, Faradic, Galvanic و ...، دستگاه لیزر،  

دستگاه تراکشن مکانیکی، دستگاه اولتراسوند، دستگاه بیوفیدبک، ابزار مکانو تراپی از جمله صندلی کوادری سپس، شولدرویل، فریم و متعلقات، پارالل بار، تخته تعادل، فپس و دست ورز، دوچرخه ثابت، تردمیل، کش های الاستیکی و ...  می باشد.