فهرست

علایق تحقیقاتی دکتر جوانشیر

  1. تمرین درمانی
  2. کمر درد و گردن درد
  3. اولترا سونوگرافی سیستم اسکلتی عضلانی
  4. سر درد گردنی
  5. تریگریونیت