فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-دکتر موسوی

عضو هیئت علمی گروه

 

دکتر رقیه موسوی خطیر 

دکترای تخصصی فیزیوتراپی ( استادیار دانشگاه )

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194961
تلفن داخلی 135
فکس 01132194945
پست الکترونیکی rmosavi_pt@yahoo.com