بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
ابراهیم ذوالفقاری کریمی

ابراهیم ذوالفقاری کریمی

کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱-۳۲۱۹۴۹۴۱
تلفن داخلی 154
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۴۹۴۵
پست الکترونیکی karimiebrahim99@yahoo.com