فهرست

طرح سی شب سی مسجد (در ماه مبارک رمضان)

طرح سی شب سی مسجد در  هفدهمین شب ماه رمضان

اسامی پزشکان در شب شانزدهم ماه رمضان :

پزشک متخصص داخلی خانم دکتر موعودی، پزشک متخصص مغز و اعصاب آقای دکتر علیزاده، پزشک متخصص نفرولوژی خانم دکتر اصغرپور