فهرست

مرکز فیزیوتراپی بیمارستان آیت اله روحانی

مسئول فنی: دکتر یحیی جوادیان- دانشیار فیزیوتراپی

یک مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است که در فضایی حدود 250 مترمربع در زمینه ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری و سرپایی پذیرای بیماران محترم می باشد. این مرکز دارای 20 تخت فعال مجهز به انواع امکانات فیزیوتراپی از جمله دستگاههای IR، IF, APS, TENS به همراه وکیوم و ... ، دستگاه های FES, Faradic, Galvanic و ...، دستگاه لیزر ، دستگاه تراکشن مکانیکی، دستگاه اولتراسوند،  دستگاه بیوفیدبک و ابزار مکانو تراپی از جمله صندلی کوادری سپس، شولدرویل، فریم و متعلقات، پارالل بار، تخته تعادل، فپس و دست ورز، دوچرخه ثابت، تردمیل، کش های الاستیکی و ... می باشد.