فهرست

مشخصات و اطلاعات تماس-مهدی دهقان

عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی

 

مهدی دهقان

جزئیات تماس :

تلفن مستقیم

01132194961

تلفن داخلی

106

فکس

01132194945

پست الکترونیکی

m.dehghan26@gmail.com