فهرست

قهرمانی بسکتبال تیم دانشکده توانبخشی

کسب مقام قهرمانی تیم بسکتبال دانشکده توانبخشی در اولین دوره از مسابقات بسکتبال دانشجویی و کارکنان (جام رمضان سال1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل ) را به کلیه دانشجویان ، کارکنان و اساتید دانشکده توانبخشی تبریک عرض می نماییم .

روابط عمومی دانشکده توانبخشی بابل