فهرست

بازدید هیئت ممتنه رشته شنوایی شناسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشکده توانبخشی

بازدید جناب آقای دکتر یونس لطفی عضو محترم هیئت ممتنه رشته شنوایی شناسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشکده توانبخشی

در تاریخ 28 فروردین 96 جناب آقای دکتر یونس لطفی عضو محترم هیئت ممتنه رشته شنوایی شناسی وزارت متبوع از دانشکده توانبخشی بازدید نمودند. جلسه ای در این خصوص با حضور ریاست، معاونت و مدیر و اعضاء هیئت علمی گروه شنوایی شناسی در دانشکده توانبخشی برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم دانشکده ضمن خیر مقدم عنوان داشتند که سیاست های هیئت محترم بورد شنوایی شناسی به عنوان محور اجرایی امور در گروه شنوایی شناسی و کلینیک های آموزشی این گروه مورد نظر می باشد. پس از بازدید از بخشهای مختلف دانشکده، کلاسهای درس، آمفی تئاتر و کتابخانه، بازدید از کلینیکهای آموزشی شنوایی شناسی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه انجام شد.