فهرست

جلسه هم اندیشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده توانبخشی با مسئولین محترم دانشگاه

در تاریخ 95/12/15 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ربیعی و معاونین محترم آموزشی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اعضاء هیئت علمی دانشکده توانبخشی در محل دانشکده توانبخشی برگزار گردید. در این جلسه ریاست و معاونت محترم آموزشی دانشکده توانبخشی به بیان مشکلات و معضلات دانشکده پرداخته و برنامه های آتی ارتقاء دانشکده را تشریح کردند. در پایان ریاست محترم دانشگاه ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع اساتید دانشکده توانبخشی به مشکلات کلی دانشگاه اشاره نموده ودرعین حال بر پیگیری و رفع مشکلات دانشکده توانبخشی و بهبود و ارتقاء آن در سال آتی تاکید نمودند.