فهرست

5 اسفند بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی و روز مهندس مبارک

مراسم روز مهندس در تاریخ ۹۹/۱۲/۵ برگزار می شود.

دنیای بدون مهندس مانند زندگی یک گیاه بدون نور خورشید و ضربان قلب بدون خون در بدن خواهد بود. مهندسین از جامعه جدایی ناپذیرند و از این رو استحقاق آن را دارند که به خاطر کار‌هایی که انجام می‌دهند، شناخته شوند.همه می گویند مهندسی بسیار آسان است که دقیقاً مثل پیاده روی در یک پارک است ، اما فقط مهندسان می دانند که این پارک به نام پارک ژوراسیک است.

روز مهندس مبارک