فهرست

ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغاز شد .

مکان : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) اتاق شماره 1

زمان : تا تاریخ 10 آذر 96