بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
ابراهیم ذوالفقاری کریمی

ابراهیم ذوالفقاری کریمی

کارشناس فناوری اطلاعات

مسئول دفتر ریاست

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱-۳۲۱۹۴۹۴۱
تلفن داخلی ۴۰۹
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۴۹۴۵
پست الکترونیکی karimiebrahim@yahoo.com