بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
ابراهیم ذوالفقاری کریمی

ابراهیم ذوالفقاری کریمی

کارشناس فناوری اطلاعات

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132194941
تلفن داخلی 101
فکس 01132194945
پست الکترونیکی karimiebrahim99@yahoo.com