روابط عمومی

امروزه در سازمان ها و ادارات نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی از مهم ترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هر موسسه و گروه محسوب می گردد.

اهم فعالیت های واحد روابط عمومی

- اجرای سیاست های اطلاع رسانی

- همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد ها بخش های مختلف

- پاسخگویی به پرسش های غیر اختصاصی مربوط به این معاونت مفاهیم سلامت در سطح عمومی

- تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی سازمان بزرگداشت مناسبت ها

- برقراری ارتباط شایسته بین مردم و سازمان از طریق دریافت پیشنهاد، انتقادها و نقطه نظرات به منظور انعکاس آن به مسئولین و مردم

- ایجاد ارتباط با دفتر روابط عمومی دانشگاه و وزارت متبوع به منظور تبادل اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی

- تهیه و انتشار جزوات و نشریه های اطلاعاتی و خبری

- انجام کلیه امور مربوط به سمعی و بصری

- تهیه پارچه، پلاکارد، ارسال پیامک ... در مناسبت های بهداشتی، مذهبی، ملی ( اعیاد، میلاد و وفات...)

- تدوین گزارش عملکرد واحد های ستادی

- مستند سازی برنامه های اجرا شده در حوزه معاونت بهداشتی

مشخصات پرسنل

نام و نام خانوادگی                  سمت                         پست الکترونیکی                     شماره تلفن

محمد فرج پور آهنگر              امور اداری               m.faraj@gmail.com           09112187262


وظایف واحد روابط عمومی چیست؟

روابط عمومی، نقشی بسیار موثر در بهبود وضعیت سازمان ها و ایجاد تعامل بین مجموعه ای و برون سازمانی دارد. مسئول روابط عمومی در هر دستگاه و سازمان دولتی و خصوصی، بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کارآمد در اداره امور و انجام وظایف شغلی باشد تا بتواند، مایه ی پیشرفت کاری در ادارات و سازمان ها گردد. روابط عمومی، از زمان های قدیم تا قرن 21، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. روابط عمومی قرن 21، بسیار پیچیده تر از روابط عمومی های قبل از آن است و تحولات فراگیر دنیای معاصر مسئولیت های بیشتری را متوجه کارگزاران روابط عمومی می کند. اگر بخواهیم روابط عمومی در حد مطلوبی و متناسب با شرایط قرن 21 نقش آفرینی کند، بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که در درجه ی نخست در هر سازمانی، نسبت به تثبیت و تقویت جایگاه روابط عمومی اقدام گردد. در مراتب بعدی، تدوین ساختار و اساسنامه روابط عمومی، در نظر گرفتن نیروهای کافی برای انجام وظایف مربوطه و مجهز شدن به ابزار های نوین ارتباطی مورد توجه قرار گیرد تا روابط عمومی بتواند از عهده ی مسائل گسترده دنیای معاصر برآید و راهنمای خوبی برای مجموعه کاری و مخاطبان گردد.

وظایف روابط عمومی موفق:

گرچه مجموعه وظایف یک روابط عمومی، به روش های کلیشه ای دنیای ارتباطات و تبلیغات ختم نمی شود، و هرگز نمی توان آن ها را محدود و محصور در یک سری رفتار و برنامه ها کرد، اما روابط عمومی برای وصول به موفقیت سازمانی، نباید بدون برنامه حرکت کند، بلکه باید خیلی هدفمند، منظم و قاعده مند باشد تا بتواند در راستای انجام وظایف، موفقیت حاصل نماید. در اینجا به بعضی از وظایف یک روابط عمومی با رویکرد نوین و متمایل به << قرن 21>> به صورت مختصر پرداخته می شود :

1-ارائه مشاوره های موثر به مدیران ارشد سازمان

2- حفاظت از حریم سازمان در مقابل جو سازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدید ها و ... این در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

3- همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.

4- برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی

5- ارتباط تنگاتنگ با اینترنت، خبر گزاری ها، وب سایت ها و بلاگ ها

6- توجه به اطلاع رسانی آنلاین و داشتن حداقل یک سایت و یا وبلاگ تخصصی برای سازمان و اداره

7- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

8- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت باز خرد آن جهت ارائه به کارکنان.

9- روابط عمومی موفق، نه،<< توجه گر>> است، نه << تبیین گر>>، بلکه << تحلیل گر>> است.

10- صداقت در کار روابط عمومی، نقش بسیار مهم و سازنده ای را دارد و سبب جلب اعتماد می شود. پس نباید << صداقت کاری>> را حتی برای یک لحظه از نظر دور نگه داشت.

11- روابط عمومی، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است. پس مسئول روابط عمومی باید در برقراری << ارتباط رضایت مندانه>> بین دستگاه متبوع و مخاطبان بکوشد.

12- روابط عمومی آیینه تمام نمای یک موسسه می باشد. بنابر این نباید << بزرگ نمایی>> و یا << کوچک نمایی>> پیشه کرد، بلکه بایستی، مسائل و تنگناها را  << همان گونه که هست>> منعکس نمود.

13-چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی.

14- خروج روابط عمومی از موضع << انفعالی>> به موضع << فعال>>.

15- برای شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف دعوت از خبر نگاران فراموش نشود.

16-موضع گیری شخصی و سیاسی در تنظیم خبر دخالت داده نشود.

17- اجرای سیستم مکانیزه خبر رسانی ( روابط عمومی الکترونیک) جدی گرفته شود.

18- باید به تمامی رسانه ها و خبرنگاران آنها احترام گذاشت، تبعیض بین خبرنگاران باعث دلسردی نسبت به روابط عمومی و عدم انعکاس مناسب اخبار خواهد شد.

19- این هنر روابط عمومی است که به اندازه قابلیت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد.

20- مسئول روابط عمومی باید با نصب العین قرار دادن عبارت مشهور << خیر الکلام ما قل و دل>> و تنظیم اخبار در حجم کم، و بیان اصلی ترین و مهمترین عناصر خبری << کوتاه نویسی >> را تجربه نماید.

21- خوش برخورد بودن، لازمه ی کار روابط عمومی است.

22- سرعت عمل و ایفای نقش موثر و ارزنده در مواقع حساس و بحرانی، عامل بسیار مهمی در موفقیت و کارآمدی یک روابط عمومی است.

23- مدیریت تابلوی اعلانات و به روز کردن مطالب آن.

24- برقراری تعامل مطلوب و سازنده بین اداره یا سازمان مربوطه با سازمان ها، ادارات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی.

25- تهیه گزارش فعالیت واحد ها و جمع بندی آن به صورت گزارش ماهانه، فصلی و سالانه.

26- پاسخگو کردن دستگاه اداری و خصوصی در برابر مخاطبان و قائل شدن احترام برای ارباب رجوع.

     
 
>